creatieve therapie Marit van Vliet4 - 100
speltherapie Ondersteboven3 - 12
speltherapie Sterk Spel3 - 12
psychomotorische therapie Annelies Eijselendoorn4 - 100
dramatherapie Groei door Ervaring4 - 100
 

Creatieve therapie
Werken met creatieve materialen is een manier om dingen over jezelf te ontdekken en te verwerken. Wat je maakt en hoe je te werk gaat geeft veel informatie over jouw innerlijke wereld. Via creatieve opdrachten werk je aan je persoonlijke doelen.
Een beeld zegt meer dan duizend woorden.
Welkom van 4 tot 100 jaar

Marit van Vliet

naar de website

Sterk Spel
Speltherapie is een vorm van psychotherapeutiche hulp voor kinderen met een stagnatie in hun sociale en/of emotionele ontwikkeling. Bij de therapie worden ouders /verzorgers zoveel mogelijk betrokken. Er zijn ook mogelijkheden om samen met je kind in therapie te komen. De beleving van uw kind en het spel - de taal waar uw kind zich het beste in kan uitdrukken - staan centraal bij speltherapie. Het spel wordt gebruikt om het kind gebeurtenissen en herinneringen spelend te laten verwerken en nieuwe, positieve ervaringen op te laten doen. Zo krijgt het kind de kans om weer in balans te komen en zich zo goed mogelijk verder te ontwikkelen. Er is ook ondersteuning mogelijk in de vorm van een coachingstraject of training gericht op een bepaald onderwerp.
Doelgroep: 3-12 jaar

Marieke de Jong

naar de website

Dramatherapie
Spelend groeien, ervarend leren is dramatherapie (oftewel vaktherapie drama) waarbij expressie, spel en dramawerkvormen bewust worden gebruikt om het kind te ondersteunen in zijn of haar ontwikkeling. Er kan gewerkt worden met improviserend spel, rollenspel, bewegingsexpressie, psychodrama, storytelling, poppenspel, dramaoefeningen, oefeningen sociale vaardigheden en weerbaarheid, schminken, verkleden, maskers, maar ook met tekst (verhalen, gedichten en sprookjes), decors, speelgoed, dans, beweging, muziek en/of beeldende middelen. Karien betrekt het gezin bij de behandeling en wil samen op zoek gaan naar herstel, samen onderweg naar perspectief en hoop.
Doelgroep kind- jeugd- gezin 4-100.

Karien Snijder

naar de website

Speltherapie Ondersteboven
In SPELTHERAPIE spreken we de taal van de kinderen: WE SPELEN!
Wat kinderen niet kunnen vertellen in woorden, laten ze vaak wel in hun spel zien. In spel uiten en benoemen ze hun gevoelens en worden belevenissen en ervaringen uitgespeeld en verwerkt. Zo krijgen kinderen hun wereld “op orde”.
Doelgroep: 3- 12 jaar, jongeren met een verstandelijke beperking, ouder en kind

Marianne Haster

naar de website

Psychomotorische therapie
Psychomotorische therapie (PMT) is vooral een DOE-therapie. Praten speelt een minder belangrijke rol. Bewegen, aan den lijve ervaren en beleven staan centraal. Hoe je beweegt en wat jou beweegt maken je tot wie je bent. Je leert stil te staan bij wat je bemerkt in je lichaam, bij wat je denkt, voelt , doet en wat dat voor jou betekent. Vervolgens ga je bij PMT al doende aan de slag om anders om te gaan met voor jou moeilijke situaties. Je oefent met nieuw gedrag en doet nieuwe ervaringen op. We gaan bij PMT altijd uit van je eigen kracht en mogelijkheden. PMT is voor alle leeftijden.
Doelgroep: 4-100 jaar

Annelies van Eijselendoorn

naar de website